Startpagina | Nieuws | Hypotheek on line berekenen | Contact | Disclaimer | Belangrijke links | Bronnen | Sitemap

Rentetype met bandbreedte

Rente fors hoger bij hypotheekverlenging (klik)


Bij dit rentetype spreekt u een contractrente en een bijbehorende bandbreedte af. Periodiek, uiteenlopend van een keer per maand tot een keer per jaar, vergelijkt de geldgever de overeengekomen contractrente met het op dat moment geldende rentetype met bandbreedte. Overtreft de rentestijging of rentedaling de bandbreedte, dan wordt de contractrente met het meerdere aangepast. Een voorbeeld ter verduidelijking. Stel u heeft een bandbreedte afgesproken van 2%; de contractrente bedraagt 6%. Zolang de hypotheekrente voor soortgelijke nieuwe hypotheken niet hoger wordt dan 8 % of niet lager dan 4%, gebeurt er niets. Stijgt de rente echter naar 8,s%, dan gaat u 6,s% rente betalen. Zodra de hypotheekrente weer 8% oflager wordt, betaalt u weer de overeengekomen rente van 6%. De gedachte achter dit rente type is dat een korte rentevaste periode weliswaar voordelig is, maar ook riskant; een lange rentevaste periode daarentegen biedt wel zekerheid, maar mett een hoge prijs. Bij een rentetype met bandbreedte kunt u profiteren van de lagere variabele rente, maar heeft u toch een stuk zekerheid omdat de hogere hypotheekrente alleen wordt verwerkt als en in zoverre deze de overeengekomen marge overschrij d t. Voor die zekerheid betaalt u wel een prijs: de rente is hoger dan de gewone variabele rente. En hoe meer zekerheid u wenst, des te hoger de renteopslag. In feite betaalt u een soort risicopremie.

Twee hoofdgroepen

In principe zijn er binnen het rentetype met bandbreedte twee hoofdgroepen. Bij de eerste groep zijn de contractlooptijd en de marge onverbrekelijk met elkaar verbonden. Na afloop van de contractlooptijd heeft u weer de keus uit alle rentevaste perioden die de geldgever biedt, waaronder ook weer het rentetype met bandbreedte.
Sommige banken bieden hierop een variant. De bandbreedte werkt maar naar één kant: renteverlagingen worden meteen en volledig doorgegeven; rentestijgingen alleen in zoverre ze de overeengekomen bandbreedte overschrijden.
Bij de tweede hoofdgroep is de looptijd van deze rentevorm in principe gelijk aan de looptijd van de hypotheek (dus meestal dertigjaar). De klant kiest voor een rentemarge met bijbehorende rente. Ook nu geldt: hoe groter de marge, des te hoger de rente.

Nuttig? Of een rentetype met bandbreedte wel of geen zin heeft, hangt samen met de ontwikkelingen op de geld- en op de kapitaalmarkt. De hoogte van de korte rente, waartoe ook de rentetypen met bandbreedte behoren, is af hankelijk van de geldmarktrente. Deze ligt meestal een stuk lager dan de kapitaal marktrente, waarvan de rentes voor de lan gere rentevaste perioden zijn afgeleid. Als de geldmarktrente en de kapitaalmarktrente dicht bij elkaar liggen, is het rentetype met bandbreedte vaak duurder dan de overeenkomstige vaste rente, omdat er bij dit type bovenop de variabele rente nog een risicopremie zit.
Als de geldmarktrente een stuk onder de kapitaalmarktrente ligt, kan het verstandig zijn een rentetype met bandbreed te te kiezen. Hierbij dient u er wel rekening mee te houden dat de geldmarktrente veel sterker fluctueert dan de kapitaalmarktrente. U heeft een flinke marge nodig om u hiertegen te beschermen. Overigens gelden in het geval van vervroegde aflossing van de lening bij het ren tetype met bandbreedte andere voorwaarden dan bij leningen met vaste ofvariabele rente.

Advertenties

  Nomada Trading Enterprises BV - KvK nr 24367739