Startpagina | Nieuws | Hypotheek on line berekenen | Contact | Disclaimer | Belangrijke links | Bronnen | Sitemap

Rentespreiding

Enkele geldgevers kennen een ren tetype waarbij de renteschommelingen worden opgevangen door middel van spreiding van de rente. Er zijn twee vormen. Bij de eerste vorm wordt gewerkt met een tienjaarlijks voortschrijdend gemiddelde. Het eerste jaar betaalt u de overeengekomen ren te. Het tweede j aar betaal t u het gewogen gemiddelde van de rente uit het eerste en tweede jaar, waarbij de eerste voor 90% meeweegt en de tweede voor 10%. Het derdejaar bestaat de rente voor 80% uit de rente voor het eerste jaar, voor 10% uit die van het tweede jaar en 10% uit die van het derde jaar. Dit gaat zo verder tot in het tiendejaar alle jaren voor 10% meewegen. In het elfde jaar valt het eerste jaar weg en komt het elfde jaar erbij. Vanaf dat moment is er sprake van een voortschrijdend tienjaarlijks gemiddelde. De tweede vorm werkt in principe hetzelfde. Nu is er echter sprake van een vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde. De renteschommelingen worden dus wat minder afgevlakt dan bij de eerste vorm.
De looptijd van dit rentetype is gelijk aan de looptijd van de hypotheek. De hoogte van de eerste vorm is vergelijkbaar met tien jaar rentevast, die van de tweede met vijf jaar rentevast.

Advertenties

  Nomada Trading Enterprises BV - KvK nr 24367739