Startpagina | Nieuws | Hypotheek on line berekenen | Contact | Disclaimer | Belangrijke links | Bronnen | Sitemap

Instapfaciliteit

De meerderheid van de geldgevers biedt een rentevorm aan waarbij u gedurende de looptijd van een of twee jaar de mogelijkheid heeft om over te sta ppen naar een langere ren tevaste periode. Er zijn twee goede redenen om hiervan gebruik te maken. Om te beginnen is de instaprente beduidend lager dan de rente voor vijf jaar vast. Verder is deze rentevorm zinvol als u verwacht dat de hypotheekrente in de komende tijd nog gaat dalen.
U loopt natuurlijk het risico dat de hypotheekren te stijgt en u verzuimd heeft de rente op tij d voor een langere periode vast te leggen. Per saldo bent u dan slechter uit dan wanneer u onmiddellijk voor die langere rentevaste periode had gekozen. Dit risico is het grootst bij geldgevers die u na ingang van de rentestijging niet meer de kans geven om een langere rentevaste periode tegen de oude lagere rente vast te leggen. Bij deze geldgevers kunt u beter geen gebruikmaken van de insta pfaciliteit.Het best bent u af bij de minderheid van de geldgevers die u schriftelijk op de hoogte stelt als de hypotheekrente omhooggaat. Bij deze groep aanbieders heeft u nog een aantal dagen na ingang van de nieuwe hypotheekrente recht op de oude lagere rente.

Bij ongeveer de helft van de aanbieders kunt u alleen bij aanvang van de hypotheek kiezen voor de instapfaciliteit. Daarnaast is er ook een aantal aanbieders die u telkens als een reguliere rentevaste periode is verstreken, de mogelijkheid bied t om te kiezen voor een instaprente. Tot slot zijn er geldgevers waarbij u, naast de hiervoor beschreven mogelijkheden, de instaprente kunt laten opvolgen door een volgende instaprente. In theorie kunt u gedurende de gehele looptijd van de hypotheek profiteren van de lage instaprente. Overigens zijn er ook aanbieders waarbij u kunt kiezen voor een variabele rente en waar u desgewenst zonder kosten kunt overstappen naar een vaste ren te. Deze ren tevorm verschilt in wezen niet van de laatstbeschreven vorm van instaprente. U moet alleen voor de instapfaciliteit kiezen als de geldgever u schriftelijk op de hoogte stelt als de hypotheekrente omhooggaat. U heeft dan nog een aantal dagen na ingang van de nieuwe hypotheekrente rech

Advertenties

  Nomada Trading Enterprises BV - KvK nr 24367739