Startpagina | Nieuws | Hypotheek on line berekenen | Contact | Disclaimer | Belangrijke links | Bronnen | Sitemap

Soorten hypotheken


Hypotheek is een eenvoudige zaak

In theorie is een hypotheek een heel eenvoudig verhaal. U leent geld om een huis te kopen en u moet dat bedrag - met rente - terugbetalen.

Maar hoeveel per maand, hoe en wanneer? Dat zijn de vragen die ertoe doen.

Maak uw keuze

Fiscus is sponsor

Bij de huidige stand van de wetgeving kan het verstandig zijn om dat terugbetalen zo lang mogelijk uit te stellen. Waarom? Omdat de Belastingdienst dan - tot maximaal dertig jaar uw sponsor is. De keerzijde van die medaille is dat u al die jaren met een forse schuld opgezadeld blijft zitten. Dat vindt lang niet iedereen een prettig idee en het is boyendien niet zonder risico. Want hoewel we dat in de afgelopen twintig jaar ontwend zijn geraakt, kunnen huizen ook in waarde dalen. De laatste crisis op onze huizenmarkt dateert van 1979-1980, toen er sprake was van een gemiddelde prijsdaling van zo'n 30 procent. Zoiets zou zich opnieuw kunnen voordoen. Een doem scenario voor wie in zo'n situatie de volledige hypotheekschuld moet aflossen.

Meer dan 500 soorten hypotheken !

Er bestaan meer dan 500 verschillende hypotheken. Dat het er zoveel zijn, hangt samen met de extreem ingewikkelde wet- en regelgeving in ons land. Bij een hypotheek, welke dan ook, spelen altijd fiscale aspecten een rol en de zaak wordt helemaal gecompliceerd als er bij zo'n lening een verzekeringselement om de hoek komt kijken. Bij de keus voor de in uw geval gunstigste woninglening is het aanvragen van meerdere vrijblijvende offertes onontbeerlijk.

Advertenties

Keurmerk FinanciŰle Dienstverlening

Om het overzichtelijk te houden: u staat - als u een hypotheek overweegt - éérst voor de keus tussen een zo laag mogelijke maandlast, maximaal belastingprofijt, of het zo snel mogelijk aflossen van uw schuld. Die beslissingen neemt u zelf. Daarna is het zaak het advies in te winnen van een erkende hypotheekadviseur. Hij/zij beschikt over het Keurmerk Financiële Dienstverlening (www.skfd: (079) 320 34 60). En/of heeft het certificaat van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (www.seh.nl: (020) 428 95 73). Zo'n keurmerk en zo'n certificaat bieden garantie met betrekking tot de deskundigheid van uw gesprekspartner. Deze erkende adviseurs en tussenpersonen houden zich verplicht aan de regels uit de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd). Die schrijven onder meer voor dat ze u heel uitvoerig moeten voorlichten. Het is bijvoorbeeld uitdrukkelijk verboden u een hypotheek aan te bevelen die misschien niet honderd procent bij u past, of waarvan u de consequenties allicht niet helemaal overziet.

DE BIJLEENREGELING:
HET NADEEL VAN AFLOSSEN
Hierbij moet worden aangetekend dat aflossen vanaf het begin door de zogeheten bijleenregeling nadelig kan uitpakken. Met name als u in de toekomst een ander, duurder huis koopt. Dan levert niet langer het hele bedrag van de volgende hypotheek renteaftrek op. Maar een belangrijk voordeel van de

ANNUITEITEN- EN LINEAIRE HYPOTHEEK
Voordelen:
zekerheid over bruto-maandlast aanvankelijk grote bijdrage van de fiscus meteen begin van aflossing meteen vermogensopbouw beperkt risico bij prijsdaling huizenmarkt geen fiscale beperkingen bij wijziging situatie Nadelen: aflopend fiscaal voordeel oplopende netto-woonlasten meestal verplichte overlijdensrisicoverzekering . door de bijleenregeling geen renteaftrek over afgelost bedrag bij een volgende hypotheek annuïteitenhypotheek is weer dat deze lening u de grootst denkbare vrijheid van handelen biedt. Juridisch en fiscaal zit deze lening betrekkelijk simpel in elkaar. Zo zijn er geen beperkende consequenties als u uw huis op een goed moment wilt verkopen.

SPAARHYPOTHEEK BIEDT BELASTINGVOORDEEL
zijner tijd voldoende geld is om de hypotheek af te lossen. Bovendien waarschuwt bijvoorbeeld de Consumentenbond dat er bij dit soort hypotheken nogal sprake is van 'bijkomende kosten', waarvan lang niet altijd duidelijk is waarop ze betrekking hebben. In dit verband hebt u ongetwijfeld van de zogeheten woekerpolissen gehoord, waarbij die bijkomende kosten tot wel 60 procent oplopen. Van elke euro premie wordt dan dus maar 40 cent daadwerkelijk belegd, hetgeen betekent dat het wel erg lang duurt voor het bedrag bijeengegaard is dat voor de aflossing van de hypotheek nodig is.

  Nomada Trading Enterprises BV - KvK nr 24367739