Startpagina | Nieuws | Hypotheek on line berekenen | Contact | Disclaimer | Belangrijke links | Bronnen | Sitemap

Keurmerk FinanciŽle Dienstverlening

De betekenis van een keurmerk

Een financieel advies over verzekeringen, hypotheken en kredieten heeft een grote invloed op een mensenleven. De bedragen waarom het gaat zijn groot en de meeste financiële producten kennen een lange looptijd. U neemt een beslissing met verstrekkende en langdurige consequenties.

Goed advies = een goede keuze

Voordat u een beslissing neemt, wilt u een goed advies en wilt u er van verzekerd zijn dat u een verantwoorde keuze maakt uit de vele alternatieven. Maar hoe weet u of u een goed advies krijgt, hoe weet u of de adviseur rekening houdt met uw belangen en uw mogelijkheden? In het aanbod van banken, bemiddelaars en adviseurs probeert iedereen uw aandacht te trekken en wordt er een grote hoeveelheid informatie over u uitgestort. De een nog overtuigender en verleidelijker dan de ander. In reclame wordt het mooi voorgeschoteld, maar hoe weet u of u de juiste betrouwbare tussenpersoon en deskundige adviseur heeft gekozen?

Het Keurmerk FinanciŽle Dienstverlening (KFD)

Kantoren met het Keurmerk Financiële Dienstverlening voldoen aan hoge en objectieve kwaliteitseisen. Bij Keurmerkkantoren wordt met regelmaat gecontroleerd of zij de eisen op de juiste wijze toepassen en rekening houden met het consumentenbelang. Kwaliteit en klanttevredenheid zijn voor keurmerkhouders belangrijke uitgangspunten. Hun advies zal rekening houden met uw mogelijkheden zodat u verzekerd bent van een verantwoorde financiële toekomst.

Als u een kantoor kiest met het Keurmerk, dan bent u verzekerd van een goede adviseur, die deskundig en betrouwbaar is.

Advies met keurmerkgarantie


De kwaliteitseisen van het Keurmerk Financiële Dienstverlening hebben betrekking op betrouwbaarheid, deskundigheid, zorgplicht en transparantie die in een verantwoorde bedrijfsvoering naar voren komen. In het advies is de adviseur niet gebonden aan verzekeraars en geldverstrekkers. Hij kiest het aanbod dat het beste bij u past uit een breed scala van mogelijkheden. Hij kent de markt, verdiept zich in uw wensen en mogelijkheden en zal een advies op maat uitbrengen. Als u kiest voor een adviseur met het Keurmerk Financiële Dienstverlening bent u zeker dat er kwaliteit geleverd wordt. Vandaar: de zekerheid van kwaliteit.

 • Garantie 1 : verantwoorde financiële lasten
 • Garantie 2 : vrije keuze van aanbieders en producten
 • Garantie 3 : in de toekomst: regelmatige 'update'
 • Garantie 4 : onafhankelijke klachtenbehandeling

Verantwoorde FinanciŽle Lasten

Een keurmerkadviseur zal eerst uw persoonlijke situatie en uw wensen in kaart brengen en dan op zoek gaan naar passende oplossingen waaruit een keuze gemaakt wordt. Uw financiële mogelijkheden, wensen, toekomstverwachtingen en risicobereidheid worden in een persoonlijk profiel vastgelegd. Als u nog maar weinig kennis van zaken heeft zal de adviseur u eerst informeren over de verschillende productvormen en hun voor- en nadelen. Of het nu gaat om een hypotheek, een verzekering of een krediet, er zal steeds een afweging moeten worden gemaakt met als uitgangspunt "verantwoorde lasten" voor de toekomst. De adviseur hanteert daarbij richtlijnen van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) en van de Nationale Hypotheekgarantie.

Vrije keuze van aanbieders en producten

Keurmerkadviseurs zijn ongebonden. Zij moeten voor vele aanbieders - geldverstrekkers en verzekeraarskunnen bemiddelen. Zij kiezen de aanbieder die voor u de beste oplossing biedt. Om u goed te kunnen adviseren, moet de tussenpersoon de markt goed kennen en voldoende gedocumenteerd zijn over de vele aanbieders en productvarianten. Deskundigheid van de adviseur is hiervoor een belangrijk uitgangspunt. Keurmerkadviseurs beschikken over de vereiste diploma's voor vakkennis en zijn verplicht om hun vakkennis bij te houden.

In de toekomst: regelmatige 'update'

De meeste financiële producten kennen een lange looptijd. Een levensverzekeri ng of een hypotheek moet jaren mee. Gedurende de looptijd kunnen er veranderingen naar voren komen in uw persoonlijke omstandigheden. Huwelijk, echtscheiding, het krijgen van kinderen en wisseling van werk kunnen allemaal van invloed zijn. Ook in het aanbod van financiële producten kunnen veranderingen optreden. Nieuwe producten, tariefwijzigingen, renteaanpassingen kunnen voor u van belang zijn.
De keurmerkadviseur is verplicht om gedurende de looptijd nazorg te plegen. Samen met uw adviseur maakt u daarover afspraken die in het garantiecertificaat worden vastgelegd. Zo heeft u de garantie dat u te allen tijde het beste product krijgt dat bij u past.

Onafhankelijke klachtenbehandeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over uw keurmerkadviseur.ln eerste instantie zult u dat proberen op te lossen door sa men met uw adviseur uw klacht te bespreken. Mocht dat niet leiden tot een voor u bevredigende oplossing, dan kunt u de keurmerkklachtenprocedure in werking laten treden. Een onafhankelijke partij zal dan een uitspraak over het geschil doen. Als u voor financieel advies gebruik maakt van een Keurmerkkantoor bent u verzekerd van een goede en eenvoudige mogelijkheid om uw eventuele klacht kenbaar te maken.

Garantiecertificaat

Iedereen die met de adviseur tot zaken komt ontvangt een persoonlijk garantiecertificaat. Uw adviseur tekent ervoor dat hij volgens de eisen van het Keurmerk heeft gehandeld en dat hij ook voor u kwaliteit en klanttevredenheid heeft nagestreefd. Het garantiecertificaat geeft aan dat u recht heeft op nazorg en hoe vaak de adviseur in de toekomst u zal informeren over voor u van belang zijnde wijzigingen.

Privacy gewaarborgd

Voor een goed advies moet uw adviseur beschikken over veel en vaak ook vertrouwelijke en persoonlijke gegevens. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw gegevens vertrouwelijk blijven. Keurmerkadviseurs staan geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Ook gelden er strikte regels voor de archivering van uw gegevens.

Deskundig en betrouwbaar advies

Adviseurs die werken bij een bedrijf met het Keurmerk Financiële Dienstverlening voldoen aan een hoge standaard van betrouwbaarheid en deskundigheid. De overheid heeft sinds 2006 via de Wet Financiële Dienstverlening (thans Wft: Wet op het financieel toezicht) ook eisen gesteld aan de deskundigheid en betrouwbaarheid van adviseurs. Het Keurmerk Financiële Dienstverlening legt de lat duidelijk hoger dan de wettelijke eisen. Zo regelt de wet
dat er in een kantoor minimaal één adviseur is die over de vereiste diploma's beschikt. Bij een Keurmerkkantoor beschikken álle adviseurs over de vereiste diploma's. Iedere adviseur bij een Keurmerkkantoor ondertekent een gedragscode waarin hij verklaart dat hij de voor de consument de meest passende oplossing zal adviseren.

Kwaliteit en klanttevredenheid

Het Keurmerk Financiële Dienstverlening omvat alle eisen die de Wet op het financieel toezicht aan tussenpersonen oplegt. Maar het Keurmerk Financiële Dienstverlening gaat verder. Via aanvullende eisen wordt de kwaliteit van de dienstverlening op een hoger niveau gebracht. Klanttevredenheid en kwaliteitsverbetering zijn voor ieder Keurmerkkantoor belangrijke punten. Zo zal ieder Keurmerkkantoor via onderzoek de tevredenheid van zijn klanten meten.

Een bedrijf met een Keurmerk Financiële Dienstverlening is gemakkelijk te vinden Bemiddelaars en. adviseurs met het Keurmerk herkent u aan het logo van het Keurmerk Financiële Dienstverlening (KFD). Vraag uw adviseur naar het Keurmerk als u het niet direct aantreft.

Website Keurmerk FinanciŽle Dienstverlening

Op de webite van de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening kunt u via een eenvoudige zoekfunctie een Keurmerkkantoor bij u in de buurt vinden. Tienduizenden mensen oriënteren zich op onze website voor een adres of nadere informatie over het Keurmerk Financiële Dienstverlening, www.kfdkeurmerk.nl

Het klantadviestraject

Voor een goed en verantwoord advies is het nodig dat de adviseur op de hoogte is van uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. De adviseur zal in het begin veel vragen stellen en samen met u vaststellen welke mate van risico u wilt nemen. Als alle relevante gegevens zijn vastgelegd kan het eigenlijke advieswerk starten. Keurmerkadviseurs werken met een model klantadvies van de Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening. Dit model kent de volgende stappen:

Stappen

 • Inventarisatie klantgegevens
 • Opstellen klantprofiel
 • Keuzecriteria van de klant
 • Financiële constructies en mogelijkheden
 • Selectie van producten en aanbieders
 • Definitieve keuze
 • Pas na de definitieve keuze zal er een offerte worden opgesteld. AI de stappen worden in het uit te brengen klantadvies vastgelegd, zodat u precies kunt nagaan wat het advies inhoudt en waarop het is gebaseerd.
 • Bron: Folder Keurmerk Financiële Dienstverlening van Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening

Keurmerk FinanciŽle Dienstverlening Een financieel advies over verzekeringen, hypotheken en kredieten heeft een grote invloed op een ...

Bijleenregeling u bent vrijwel verplicht de eventuele 'winst' (in het jargon: de eigenwoningreserve) die de verko...

Hypotheek en fiscus In beginsel is de hypotheekrente in ons land aftrekbaar van uw belastbare inkomen en gedurende de...

Beste hypotheek

  Nomada Trading Enterprises BV - KvK nr 24367739