Startpagina | Nieuws | Hypotheek on line berekenen | Contact | Disclaimer | Belangrijke links | Bronnen | Sitemap

Hypotheek en fiscus

Uw huis en de belastingdienst

In beginsel is de hypotheekrente in ons land aftrekbaar van uw belastbare inkomen en gedurende de huidige kabinetsperiode blijft dit zo. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat die rente onbeperkt aftrekbaar is. Daarnaast moet u als huiseigenaar uw belastbare inkomen juist verhogen met het zogeheten eigenwoningforfait en bent u de gemeente onroerendezaakbelastingen verschuldigd. En zodra u een huis koopt, verdient de overheid meteen flink aan u.

De fiscus sponsort u

Die sponsorbijdrage kunt u elke maand netto op uw bankrekening uitgekeerd krijgen, als u bij de Belastingdienst een zogeheten VT-formulier hebt ingeleverd. VT staat voor Voorlopige Teruggave. Nadat u dat één keer hebt gedaan, rekent de Belastingdienst zelf uit hoeveel u in volgende jaren op uw rekening krijgt gestort. Dat is niet zonder risico. Want als uw persoonlijke omstandigheden veranderd zijn (hoger inkomen, echtscheiding, etc.), dan zou u die subsdie (of een deel ervan) eventueel moeten terugbetalen. Kijk op www.belastingdienst.nl of bel de Belastingtelefoon: 0800 0543.

De aftrek is sterk beperkt

Ondertussen is die grondregel- hypotheekrente is voor 100 procent aftrekbaar - de laatste jaren flink beperkt.

1 - Maximaal dertig jaar

Wie een huis koopt, heeft ten hoogste dertig jaar recht op die aftrek. Die beperking heeft consequenties als iemand na verloop van tijd naar een duurder huis verhuist.

Rekenvoorbeeld

Stel: u hebt 6 jaar hypotheekrente afgetrokken over een woninglening van € 175.000. Vervolgens koopt u een ander huis, waarvoor u een hypotheek van € 250.000 nodig hebt. Tot 2032 (24 jaar lang) geniet u hypotheekrenteaftrek over dat bedrag van € 250.000. Maar van 2031 tot 2037 kunt u slechts rente aftrekken over € 75.000 (= € 250.000 minus € 175.000).

2 - De bijleenregeling

u bent vrijwel verplicht de eventuele 'winst' (in het jargon: de eigenwoningreserve) die de verkoop van uw vorige huis heeft opgeleverd, voor de financiering van het volgende huis te gebruiken.

Rekenvoorbeeld

Stel: u hebt uw huis voor € 200.000 verkocht, terwijl er nog een hypotheek van € 170.000 op rustte. Volgens de overheid heeft die verkoop u dan een winst van € 30.000 opgeleverd. Dat verschil tussen opbrengst bij verkoop en hypotheekschuld noemt men de overwaarde.
Uw volgende huis kost - bijvoorbeeld - € 250.000.

Dan kunt u slechts rente aftrekken over een hypotheekbedrag van € 220.000 (= € 250.000 minus € 30.000).

Bijleenregeling is straf !

Eigenlijk betekent die bijleenregeling straf voor wie zijn/ haar hypotheek zo snel mogelijk wil aflossen. Zou in dit voorbeeld het restant van de hypotheekschuld nog maar € 140.000 hebben bedragen, dan viel er over de woninglening voor de aankoop van dat huis van € 250.000 nog maar over € 190.000 rente afte trekken.

Extra belastingen

De hypotheekrente levert u als huiseigenaar dan wel een fiscale aftrekpost op, u krijgt óók een bijtelling, het zogeheten eigenwoningforfait. In de praktijk: de gemeente taxeert jaarlijks de waarde van uw huis (waarbij onnoemelijk veel fouten worden gemaakt, er spelen iets van 60.000 rechtszaken!) en u dient uw belastbare inkomen met 0,55 procent van dat vastgestelde bedrag (in het jargon: de WOZ-waarde) te verhogen. Althans nog in 2008 gaat het om een maximale bijtelling van € 9.150. Vanaf 2009 worden eigenaren van dure huizen hoger aangeslagen. De gemeente baseert haar eigen onroerendezaakbelasting óók op die WOZ-waarde. Er zijn in dit opzicht dure en voordelige gemeenten. De heffing van het waterschap is overigens ook afhankelijk van die WOZ-waarde.

Wat u nog meer moet weten

Bij die vervelende bijleenregeling staat in de wet dat die eigenwoningreserve maximaal vijf jaar genoteerd blijft. Dus wie pas nadien een volgend huis koopt, heeft met de regeling niets meer te maken. Je zou gedurende die periode huren kunnen overwegen. Of: u koopt een goedkoper huis. In dat geval gelden namelijk weer andere spelregels. U mag dan rente blijven aftrekken over het (restbedrag van de 'oude' hypotheekschuld.

Rekenvoorbeeld

Stel: u verkoopt uw huis voor € 200.000, terwijl de hypotheekschuld nog maar € 150.000 bedraagt. Uw volgende woning kost € 175.000. In principe blijft de rente dan aftrekbaar over een hypotheek van ten hoogste € 125.000 (= € 175.000 minus € 50.000 eigenwoningreserve). Maar omdat u 'goedkoper' gaat wonen, mag u rente blijven aftrekken over € 150.000, het (rest)bedrag van de oude hypotheekschuld.

Bij echtscheiding

Bij (echt}scheiding zijn de desbetreffende regels nog ingewikkelder: de Belastingdienst heeft een speciaal programma ontwikkeld. Kijk op https://bijleen.belastingdienst.nllBijleen. Voorts moet u iets weten van de zogenaamde Wet-Hillen, genoemd naar een toenmalig Kamerlid. Die komt erop neer dat een belastingplichtige het eigenwoningforfait niet hoeft aan te geven als de hypotheek al helemaal, of bijna helemaal is afgelost. De betrokkene geniet immers ook geen (of bijna geen) renteaftrek meer. Dat voordeel van nul eigenwoningforfait valt - door de bijleenregeling weg zodra iemand een duurder volgend huis koopt, en daarvoor een hypotheek nodig heeft.

Keurmerk FinanciŽle Dienstverlening Een financieel advies over verzekeringen, hypotheken en kredieten heeft een grote invloed op een ...

Bijleenregeling u bent vrijwel verplicht de eventuele 'winst' (in het jargon: de eigenwoningreserve) die de verko...

Hypotheek en fiscus In beginsel is de hypotheekrente in ons land aftrekbaar van uw belastbare inkomen en gedurende de...

Advertenties

  Nomada Trading Enterprises BV - KvK nr 24367739