Startpagina | Nieuws | Hypotheek on line berekenen | Contact | Disclaimer | Belangrijke links | Bronnen | Sitemap

Bijleenregeling

2 - De bijleenregeling

u bent vrijwel verplicht de eventuele 'winst' (in het jargon: de eigenwoningreserve) die de verkoop van uw vorige huis heeft opgeleverd, voor de financiering van het volgende huis te gebruiken.

Rekenvoorbeeld

Stel: u hebt uw huis voor € 200.000 verkocht, terwijl er nog een hypotheek van € 170.000 op rustte. Volgens de overheid heeft die verkoop u dan een winst van € 30.000 opgeleverd. Dat verschil tussen opbrengst bij verkoop en hypotheekschuld noemt men de overwaarde.
Uw volgende huis kost - bijvoorbeeld - € 250.000.

Dan kunt u slechts rente aftrekken over een hypotheekbedrag van € 220.000 (= € 250.000 minus € 30.000).

Bijleenregeling is straf !

Eigenlijk betekent die bijleenregeling straf voor wie zijn/ haar hypotheek zo snel mogelijk wil aflossen. Zou in dit voorbeeld het restant van de hypotheekschuld nog maar € 140.000 hebben bedragen, dan viel er over de woninglening voor de aankoop van dat huis van € 250.000 nog maar over € 190.000 rente afte trekken.

Extra belastingen

De hypotheekrente levert u als huiseigenaar dan wel een fiscale aftrekpost op, u krijgt óók een bijtelling, het zogeheten eigenwoningforfait. In de praktijk: de gemeente taxeert jaarlijks de waarde van uw huis (waarbij onnoemelijk veel fouten worden gemaakt, er spelen iets van 60.000 rechtszaken!) en u dient uw belastbare inkomen met 0,55 procent van dat vastgestelde bedrag (in het jargon: de WOZ-waarde) te verhogen. Althans nog in 2008 gaat het om een maximale bijtelling van € 9.150. Vanaf 2009 worden eigenaren van dure huizen hoger aangeslagen. De gemeente baseert haar eigen onroerendezaakbelasting óók op die WOZ-waarde. Er zijn in dit opzicht dure en voordelige gemeenten. De heffing van het waterschap is overigens ook afhankelijk van die WOZ-waarde.

Wat u nog meer moet weten

Bij die vervelende bijleenregeling staat in de wet dat die eigenwoningreserve maximaal vijf jaar genoteerd blijft. Dus wie pas nadien een volgend huis koopt, heeft met de regeling niets meer te maken. Je zou gedurende die periode huren kunnen overwegen. Of: u koopt een goedkoper huis. In dat geval gelden namelijk weer andere spelregels. U mag dan rente blijven aftrekken over het (restbedrag van de 'oude' hypotheekschuld.

Rekenvoorbeeld

Stel: u verkoopt uw huis voor € 200.000, terwijl de hypotheekschuld nog maar € 150.000 bedraagt. Uw volgende woning kost € 175.000. In principe blijft de rente dan aftrekbaar over een hypotheek van ten hoogste € 125.000 (= € 175.000 minus € 50.000 eigenwoningreserve). Maar omdat u 'goedkoper' gaat wonen, mag u rente blijven aftrekken over € 150.000, het (rest)bedrag van de oude hypotheekschuld.

DE BIJLEENREGELING:
HET NADEEL VAN AFLOSSEN
Hierbij moet worden aangetekend dat aflossen vanaf het begin door de zogeheten bijleenregeling nadelig kan uitpakken. Met name als u in de toekomst een ander, duurder huis koopt. Dan levert niet langer het hele bedrag van de volgende hypotheek renteaftrek op. Maar een belangrijk voordeel van de

ANNUITEITEN- EN LINEAIRE HYPOTHEEK
Voordelen:
zekerheid over bruto-maandlast aanvankelijk grote bijdrage van de fiscus meteen begin van aflossing meteen vermogensopbouw beperkt risico bij prijsdaling huizenmarkt geen fiscale beperkingen bij wijziging situatie Nadelen: aflopend fiscaal voordeel oplopende netto-woonlasten meestal verplichte overlijdensrisicoverzekering . door de bijleenregeling geen renteaftrek over afgelost bedrag bij een volgende hypotheek annuïteitenhypotheek is weer dat deze lening u de grootst denkbare vrijheid van handelen biedt. Juridisch en fiscaal zit deze lening betrekkelijk simpel in elkaar. Zo zijn er geen beperkende consequenties als u uw huis op een goed moment wilt verkopen.

SPAARHYPOTHEEK BIEDT BELASTINGVOORDEEL
zijner tijd voldoende geld is om de hypotheek af te lossen. Bovendien waarschuwt bijvoorbeeld de Consumentenbond dat er bij dit soort hypotheken nogal sprake is van 'bijkomende kosten', waarvan lang niet altijd duidelijk is waarop ze betrekking hebben. In dit verband hebt u ongetwijfeld van de zogeheten woekerpolissen gehoord, waarbij die bijkomende kosten tot wel 60 procent oplopen. Van elke euro premie wordt dan dus maar 40 cent daadwerkelijk belegd, hetgeen betekent dat het wel erg lang duurt voor het bedrag bijeengegaard is dat voor de aflossing van de hypotheek nodig is.
TUSSENOPLOSSING:

Keurmerk FinanciŽle Dienstverlening Een financieel advies over verzekeringen, hypotheken en kredieten heeft een grote invloed op een ...

Bijleenregeling u bent vrijwel verplicht de eventuele 'winst' (in het jargon: de eigenwoningreserve) die de verko...

Hypotheek en fiscus In beginsel is de hypotheekrente in ons land aftrekbaar van uw belastbare inkomen en gedurende de...

Advertenties

  Nomada Trading Enterprises BV - KvK nr 24367739